ISBN 978-605-81727-0-8

Şebnem Ataman ( Editör )

1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş, 1987 yılında Ankara Dışkapı Sosyal Sigortalar Hastanesinde zorunlu hizmet görevine devam etmiş, 1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlığını, 1994 yılında  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları Anabilim Dalı,  Romatoloji ve İmmünoloji Bilim Dalı’nda Romatoloji Yan Dal ihtisasını tamamlamıştır. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda uzman hekim, 1998 yılında doçent ve 2004 yılında da profesör olarak çalışmalarına devam etmiştir. 1996 yılında EULAR bursu ile “Scientific Basis Rheumatology” ve “Postgraduate Course in Rheumatology”  sertifikalarını almıştır. 2008-2013 yılları arasında Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği (TRASD) Başkanlığı, 2014-2015 yılları arasında EULAR Türkiye Romatoloji Federasyon Başkanlığı ve 2010-2014 yılları arasında Tıp Eğitimi Bilim Dalı Öğretim Üyeliği görevlerini yapmıştır. 2010 yılından beri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı Başkanlığı, 2009 tarihinden beri Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Romatoloji Komisyon Üyeliği görevlerini devam ettirmektedir. 2015-2016 yıllarında EULAR Türkiye Romatoloji Federasyonu Başkanlığı ve Yönetim Kuruluğu Üyeliği görevlerini yapmıştır. 2003-2014 yılları arasında TRASD Romatoid Artrit Çalışma Grubu Koordinatörlüğü görevini yapmış ve 2015-2019 yılları arasında TRASD Bilimsel Danışma Kuruluğu Üyeliği, TRASD Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmüştür. 2019 yılında yeniden TRASD Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmiştir ve bu görevi devam ettirmektedir.. 2003-2014 yılları arasında TRASD Ankilozan Spondilit Çalışma grubu üyeliği ve 2003-2013 yılları arasında Türkiye’de Romatoid Artritli ve Ankilozan spondilitli Hastalarda Uzun Dönem Kayıt Sistemi, ve TRASD Romatoid Artrit Tanı ve Tedavi kılavuzları Oluşturma  Proje Koordinatörlükleri yapmıştır. TRASD Ankilozan Spondilit ve Psöriatik Artrit Tanı ve Tedavi kılavuzları Oluşturma  Projesi Komisyon üyesidir. 2018 yılında kurulan biyolojik ve hedefe yönelik hastalık modifiye edici  ilaçlar için  oluşturulmuş kayıt sistemi olan TRASD BioStaR’ın proje yürütücüsüdür.

 Avrupa Birliği PALANTE Projesinde Türkiye TRASD grup sorumlusu olarak yer almıştır.  2012 yılında European Union of Medical Specialists (UEMS) Romatoloji Türkiye delegesi seçilmiştir ve halen bu görevi sürdürmektedir.  2013-2015 yılları arasında Avrupa Romatizma Birliği (EULAR) ‘’Epidemiyology Standing Comittee’’ üyeliği yapmış ve 2016 yılından beri de EULAR Sağlık Hizmetleri araştırmaları komite üyeliği görevini sürdürmektedir. . “Mediterranian Rheumatology Congress”  ve “Excellence in Rheumatology” kongreleri Bilimsel Komite Üyeliği ve Türk Romatoloji Kongresi Başkanlığı görevlerini yapmıştır. 2008-2014 yılları arasında Turkish Journal of Rheumatology Dergisinin Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği adına Başkanı ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olmuştur. 2019 yılında bu görevi yeniden üstlenmiştir. Basılı ve online e-kitap şeklinde olan iki farklı ‘Romatoloji Kitabı’ editörlüğü vardır. Yurtdışı dergilerde editörlük, makale danışmanlığı ve çok sayıda projede yürütücü veya araştırmacı olarak görevler almaktadır. Temel çalışma alanları tüm inflamatuvar romatizmal hastalıklar ve özellikle romatoid artrit, ankilozan spondilit ve diğer spondiloartropatilerdir.