ISBN 978-605-81727-0-8

Büyük Çaplı Damar Vaskülitleri (Dev HücreliArterit)