ISBN 978-605-81727-0-8

Sistemik Lupus Eritematozus Epidemiyolojisi ve Sınıflaması