ISBN 978-605-81727-0-8

Sistemik Lupus Eritematozus Tedavisi

Yayın Tarihi : 02 Kasım, 2018

Sevcan Uğur 1, Cahit Kaçar 2

1Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD, Antalya


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Sistemik lupus eritematozus, tedavinin yaşam boyu sürdüğü kronik bir hastalıktır. Geri dönüşümsüz organ hasarına neden olabilir. Sistemik lupus eritematozusun heterojenliği, tedavi stratejilerinin bireyselleştirilmesini gerektirir. Optimal tedavi, her bir hastadaki risk ve yarar durumunun yanında yanıtın değerlendirilmesi ile sağlanır. Sistemik lupus eritematozus hastalığı, genel olarak “hafif”, “orta” ve “şiddetli” şeklinde sınıflandırılabilir. Kontrendikasyon olmadıkça antimalaryal ilaçlar tüm hastalara verilmelidir. Hafif hastalık, basit ve daha az toksik tedavilerin uygulandığı mukokutanöz ve kas-iskelet sistemi bulgularını içerir. Orta ve şiddetli hastalık tedavisi, başlangıçta indüksiyon tedavisi olarak adlandırılan yoğun immünsupresif tedavi periyodunu takiben remisyonun devam ettirilmesi ve alevlenmelerin önlenmesi için idame tedaviyi içerir.


Anahtar Kelimeler:

Sistemik lupus eritematozus