ISBN 978-605-81727-0-8

Sistemik Lupus Eritematozusta İmmünopatogenez ve Genetik

Yayın Tarihi : 14 Ocak, 2020

Ülkü Uçar 1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon) Kliniği, Antalya


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Sistemik lupus eritematozus, kronik immün disregülasyon ile karakterize, önemli morbiditeye ve bazen de mortaliteye sebep olabilen bir hastalıktır. Etiyolojisi tam olarak aydınlatılamamış olsa da genetik olarak yatkın bireylerde, çeşitli hormonal ve çevresel faktörlerin de etkisiyle, bozulmuş doğal ve adaptif immün sistem kontrolünde anormal T, B ve dendritik hücre yanıtının ve artmış otoantikor üretiminin hastalık gelişimi ve organ hasarından sorumlu olduğu düşünülmektedir. Sistemik lupus eritematozusun patogenezinde çoklu genetik risk faktörlerinin yer aldığı multifaktöriyel kalıtım görülmektedir. Son yıllarda giderek artan veriler, patogenezde epigenetik değişikliklerin rolüne dikkat çekmektedir. Hastalığın kompleks doğasının daha iyi anlaşılması, uygun tedavi stratejilerinin geliştirilmesine imkân yaratacaktır. Bu bölümde, SLE immünopatogenezi ve genetik faktörlerin katkısı tartışılmıştır.


Anahtar Kelimeler:

Sistemik lupus eritematozus, immünopatogenez, genetik