ISBN 978-605-81727-0-8

İdiopatik İnflamatuar Miyopatiler

Yayın Tarihi : 02 Kasım, 2018

Nuran Türkçapar 1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Emekli, İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı, Muayenehane Hekimi


Özet Tam Metin PDF

Özet:

İdiyopatik inflamatuar miyopatiler, heterojen bir grup hastalığı tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Ortak özellikleri olan kas güçsüzlüğü ve inflamasyon dışında, klinik ve histopatolojik farklılıklarına göre beş alt tipi vardır. İnflamatuar miyopatiler çatısı altındaki tüm hastalıkların birbirinden ayırt edilerek doğru alt tiplemesinin yapılması çok önemlidir; çünkü her bir alt tip farklı klinik, patolojik, immünolojik, prognoz ve tedavi özelliklerine sahiptir. Bu çalışmada, en güncel bilgileri; her bir alt tipin tanı, temel klinikopatolojik ve immünolojik özellikleri ve tedavileri ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.


Anahtar Kelimeler:

Dermatomiyozit, Polimiyozit, Nekrotizan otoimmün miyopati, İnklüzyon cisimcikli miyozit, İnflamatuar miyopati