ISBN 978-605-81727-0-8

Romatizmal Hastalıklarda Omurga Cerrahisi

Yayın Tarihi : 02 Kasım, 2018

İbrahim Alper Yavuz 1, Fuad Öken 1

1Ankara Şehir Hastanesi, Ankara


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Bu bölümde, romatizmal hastalıklar içinde en sık omurga tutulumu yapan ankilozan spondilit ve romatoid artrit üzerinden romatizmal hastalıklarda omurga tutulumu ve cerrahi tedavileri anlatılmaya çalışılmıştır. Ankilozan spondilit sıklıkla sakroiliak eklem tutulumu ile başlamakta, devamında lomber vertebralardan servikal vertebralara doğru tutulum görülmektedir. Tutulan kısım ve tutulumun ciddiyetine bağlı olarak, vücutta artan miktarda fleksiyon deformiteleri görülmektedir. Bu nedenle, omurga deformitelerini düzeltmek için daha çok vertebral osteotomiler tercih edilmektedir. Vertebral osteotomiler ise sıklıkla daha güvenli olan lomber bölgeden yapılmaktadır. Ankilozan spondilitli hastalarda vertebra kırıkları ise daha çok servikal ve servikotorasik bileşkede görülmektedir. Kırık tespiti yapılırken hastaların deformitelerini düzeltmek için uğraşılmamalı, öncelikli olarak uzun segment tespit seçenekleri değerlendirilmeli ve görülme riski nispeten daha yüksek olan nörolojik yaralanmalar açısından dikkatli olunmalıdır. Romatoid artritte ise vertebra tutulumu sıklıkla servikal bölgede olmaktadır. Hastalığın görülme süresi, şiddeti ve tedavi alınıp alınmadığı gibi durumlarla servikal vertebra tutulumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Hastalarda instabilite semptomları olduğunda ise cerrahileri geciktirilmeden planlanmalıdır. Yine, romatoid artrit hastalarında görülen vertebra kırıkları, hem yaş hem de inflamasyondan dolayı osteoporotik kırıklardandır. Hem instabilite hem de kırık tedavisinde osteoporoz durumu göz önünde bulundurularak daha uzun ve/veya kombine tespit yöntemleri ön planda düşünülmelidir.


Anahtar Kelimeler:

Romatizmal hastalıklar, Omurga tutulumu, Deformite cerrahisi, Vertebral osteotomiler, Vertebra kırıkları