ISBN 978-605-81727-0-8

Spondiloartritlerde Değerlendirme Ölçekleri ve İzlem