ISBN 978-605-81727-0-8

Romatolojik Hastalıklarda Konvansiyonel Görüntüleme