ISBN 978-605-81727-0-8

Romatolojide Glukokortikoidler

Yayın Tarihi : 10 Ekim, 2018

Gülümser Aydın 1, Ayşe Merve Ata 2

1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Ankara
2Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Şanlıurfa


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Klinik kullanımda glukokortikoid terimi; adrenal korteksten salgılanan glukokortikoidleri ve onların ilaç amaçlı üretilen biyolojik olarak aktif sentetik türevlerini ifade eder. Günlük pratikte sıklıkla kortikosteroid terimi kullanılsa da bu terim, teorik anlamda adrenal kortekste sentezlenen glukokortikoidlerin yanı sıra mineralokortikoidleri de kapsadığından, son yıllarda “glukokortikoid” terimini kullanmanın daha uygun olduğu görüşünde birleşilmiştir. Glukokortikoidler; sahip oldukları antiinflamatuar, immünsupresif ve antiallerjik etkileri nedeni ile dünyada en yaygın kullanılan ilaçlardır. Fakat pek çok organda çok farklı etkiler oluşturabildiklerinden ciddi yan etki potansiyeline de sahiptirler. Bu nedenle terapötik etki/yan etki oranında belirleyici olabilen parametrelerle ilgili tıbbi bilgi günlük pratikte çok değerlidir.


Anahtar Kelimeler:

Glukokortikoid, Kortikosteroid, Tedavi, Takip, Yan etki