ISBN 978-605-81727-0-8

Romatizmal Hastalıklarda Epidemiyoloji

Yayın Tarihi : 11 Ocak, 2019

Ersin Uskun 1

1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD, Isparta


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Romatolojik hastalıklar epidemiyolojisi alanında son yıllarda sürekli bir ilerleme kaydedilmiştir. Mevcut longitudinal (uzunlamasına) ve olgu-kontrol çalışmaları seyrek olsa da sayıları giderek artmaktadır. Sistematik derlemelerde kas-iskelet sistemi bozukluklarının risk faktörleri ile ilgili kanıtlar toplanmış ve bu alanda yapılmış nitelikli çalışmalarla majör risk faktörleri belirlenmiştir. Romatolojik hastalıklarla ilgili epidemiyolojik verilerin gelecekteki gelişimi için tanıda daha spesifik ve klinikle ilişkili belirleyicilerin ortaya konması önemlidir. Bu çalışmada, romatolojik hastalıkların sıklığı, prevalans ve insidans kavramları, hastalıkların olası risk faktörlerinin araştırılması, araştırma tipleri, üstünlük ve kısıtlılıkları ile nedensellik gibi epidemiyolojinin temel kavramlarına kısaca değinilerek, romatolojik hastalıkların oluşturduğu hastalık yükü, literatürde yer alan ve eldeki verilerin hasta ile ilgili kararlarda kanıta dayalı tıp yaklaşımı ile değerlendirilmesi ve araştırmalarda olası hata kaynakları konularına yer verilerek, romatolojik hastalıklar konusunda araştırma yapan uzmanlara, kronik hastalıklar epidemiyolojisinin incelenmesinde öngörülen basamaklarla ilgili yardımcı bilgiler verilmeye çalışılmıştır.


Anahtar Kelimeler:

Romatolojik Hastalıklar, Epidemiyoloji, Risk Faktörleri, Kanıta Dayalı Tıp