ISBN 978-605-81727-0-8

Romatizmal Hastalıklarda Klinik Değerlendirme

Yayın Tarihi : 12 Nisan, 2019

Lale Altan İnceoğlu 1

1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Bursa


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Kas-iskelet sistemi yakınmaları, bir hekimin günlük pratiğinde en sık karşılaştığı yakınmalardandır. Hekimlerin temel kas-iskelet sistemi değerlendirmesini iyi bilmeleri, patolojinin ya da fonksiyon bozukluğunun tanınması ve tedavi aşamasına geçilebilmesi için çok önemlidir. Hekim problemi tam olarak ayırt edemiyorsa bile en azından bozukluğu tanımlayabilmeli, önemli olup olmadığını ve bir uzmana sevk edilmesi gerekip gerekmediğini bilmelidir. Ayrıntılı öyküyü iyi bir kas-iskelet sistemi muayenesi, nörolojik muayene ve sistemik muayene takip etmelidir.


Anahtar Kelimeler:

Romatizmal hastalıklar, Klinik muayene