ISBN 978-605-81727-0-8

Antifosfolipid Antikor Sendromu

Yayın Tarihi : 01 Haziran, 2020

Zeynep Özbalkan 1, Kevser Gök 2

1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji BD, Çorum
2Ankara Şehir Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Ankara


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Antifosfolipid antikor sendromu (APS), tekrarlayan venöz ve arteriyel trombozlar, bu trombozların neden olduğu klinik tablo ve gebelik kayıpları ile seyreden bir hastalıktır. Başka bir otoimmün bir hastalık varlığında; örneğin sistemik lupus eritematoz, “sekonder antifosfolipid antikor sendromu” adını alır. Klinik bulguları çok çeşitlidir. Bazen antikor pozitifliği ve tekrarlayan düşüklerle seyrederken bazen de çok alevli bir klinik tablo ile seyrederek yaygın mikrotrombozlarla ölüme dahi neden olabilir (katastrofik antifosfalipid antikor sendromu –KAPS-). APS’nin tedavisi iki aşamalıdır. Birinci aşamada antikoagülasyon, ikinci aşamada da immünsupresyon vardır. Sonuç olarak, morbidite ve mortaliteye neden olabilen, yakın hasta takibi gerektiren bir tablodur.


Anahtar Kelimeler:

Antifosfolipid antikor sendromu