ISBN 978-605-81727-0-8

Ankilozan Spondilit Klinik ve Laboratuar Bulguları


Sumru Özel 1

1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Çorum


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Ankilozan spondilit, “spondiloartrit” olarak adlandırılan bir hastalık grubunun prototip üyesidir. Reaktif artrit, inflamatuar barsak hastalığı (ülseratif kolit, Crohn hastalığı) ile ilişkili artropati, psöriyatik artrit, undiferansiye spondiloartopatiler, juvenil kronik artrit ve juvenil başlangıçlı ankilozan spondilit bu grubun diğer üyeleridir. Radyografik sakroileit, ankilozan spondilitin ayırıcı özelliğidir. Sakroiliak eklemlerin ve omurganın inflamasyonu kemik ankiloza doğru ilerleyebilir. Ankilozan spondilitli hastalarda bel ağrısının başlangıcı ile kesin ankilozan spondilit teşhisi konulması arasında ortalama altı-sekiz yıl vardır. Hastaların çoğunluğundaki bu tanısal gecikmenin nedeni, “kesin radyolojik sakroileit”in konvansiyonel radyografide geç görülmesidir. Modifiye New York kriterlerine göre ankilozan spondilit teşhisi için kesin radyolojik sakroileit olmalıdır. Bu nedenle manyetik rezonans görüntüleme ile “aktif sakroileit” saptanan, klinik olarak ankilozan spondilit belirtileri olan kişiler ankilozan spondilit olarak sınıflandırılamazlar. Ancak bir taraftan bu hastalar nonradyografik evrede kalıp radyografik olarak saptanan yapısal hasar geliştirmeyebilirler. Bu grup hastaları doğru tanımlayabilmek için “nonradyografik spondiloartrit” terimi uygun bulunmuştur. Aksiyel spondiloartrit, nonradyografik spondiloartrit ve ankilozan spondilit olarak adlandırılan radyografik spondiloartriti içermektedir. Bu bölümde, ankilozan spondilitli hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri anlatılacaktır. Ankilozan spondilit; primer olarak aksiyel iskeleti etkileyen, ancak genellikle alt ekstremitede asimetrik mono/oligoartrite de neden olabilen kronik inflamatuar bir hastalıktır. Hastalıkta iskelet dışı tutulum (göz, kardiyovasküler, pulmoner, renal, nörolojik, gastrointestinal) da eşlik edebilir. Ankilozan spondilit, tüm dünyada kronik ağrı ve özürlülüğe neden olan önemli bir hastalıktır.


Anahtar Kelimeler:

Ankilozan spondilit, Sakroileit, Spondilit, Artrit, Eklem dışı tutulum