ISBN 978-605-81727-0-8

Sentetik DMARD’lar

Yayın Tarihi : 29 Ocak, 2020

Lale Aktekin 1, Sibel Ünsal Delialioğlu 2

1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaç [disease-modifying antirheumatic drug (DMARD)] lar, romatizmal hastalıklarda inflamasyonu baskılayıp semptom ve fonksiyonu iyileştiren, eklem hasarını sınırlandıran, radyolojik progresyonu azaltan birbirinden farklı ilaçları ifade etmektedir. Metotreksat, leflunomid, sulfasalazin, hidroksiklorokin gibi DMARD’lar sentetik yapıdadır. Yeni biyolojik DMARD’lar ve kortikosteroidlerden farklı olarak bu grup ilaçların etkisi yavaş başlar, inflamasyon bulgu ve belirtilerinin baskılanması için ilaç başlandıktan sonra genellikle 12 hafta beklenir. Romatizmal hastalıklarda kullanılan ilaçlardaki hızlı yenilikler DMARD’ların yeniden sınıflandırılması gerekliliğini doğurmuştur.


Anahtar Kelimeler:

Sentetik DMARD’lar