ISBN 978-605-81727-0-8

Romatizmal Hastalıklarda Fonksiyonel Değerlendirme

Yayın Tarihi : 09 Temmuz, 2019

Ayşe A. Küçükdeveci 1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Ankara


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Romatizmal hastalıklar (kas-iskelet sistemi hastalıkları), toplumda prevalansı en yüksek hastalık gruplarındandır. Bu hastalıklar, bireylerin günlük yaşamlarındaki işlevselliklerini olumsuz etkilediklerinden, tedavi ve rehabilitasyonun gerek planlanma gerekse uygulama aşamalarında hasta değerlendirim ve izleminde fonksiyonel değerlendirme son derece önem taşımaktadır. Romatoloji alanında hasta değerlendiriminde Dünya Sağlık Örgütünün 2001 yılında revize edilerek yayımlanan Uluslararası İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlık Sınıflaması [International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)], temel yapısal model olarak alınmaktadır. ICF bağlamında fonksiyonel değerlendirmenin kapsamı genellikle aktiviteler ve katılım ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesidir. Bu amaçla geliştirilmiş çeşitli jenerik ve spesifik ölçekler bulunmaktadır. Bu ölçeklerin seçimi ve kullanımı, uluslararası kabul edilen prensipler ve öneriler doğrultusunda ve amaca uygun olarak gerçekleştirilmelidir.


Anahtar Kelimeler:

Romatizmal hastalıklar, Kas-iskelet sistemi, Fonksiyon, Değerlendirme, Ölçekler