ISBN 978-605-81727-0-8

Osteoartrit Epidemiyolojisi ve Sınıflaması