ISBN 978-605-81727-0-8

Anti-TNF Biyolojik Ajanlar

Yayın Tarihi : 13 Aralık, 2019

Ömer Kuru 1, Ahmet Kıvanç Cengiz 2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Okmeydanı SUAM, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, İstanbul
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD, Samsun


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Tümör nekrozis faktör (TNF) temel olarak monosit-makrofajlar ve T-lenfositlerce üretilen romatoid artrit, spondiloartritler, psöriyazis, inflamatuar barsak hastalıkları başta olmak üzere birçok inflamatuar hastalığın patogenezinde önemli rolü olan bir sitokindir. Düşük konsantrasyonlardaki TNF, enfeksiyonlara karşı immün sistemimizi aktive ederken, yüksek konsantrasyonları inflamasyon ve doku hasarına neden olmaktadır. Anti-TNF biyolojik ajanların geliştirilmesi ve klinik kullanıma girmesi birçok romatizmal hastalığın tedavi algoritmasında dramatik değişikliklere neden olmuş ve remisyonun ulaşılabilir bir hedef olmasını sağlamıştır. Bu ilaçların keşfi, glukokortikoidlerin bulunuşundan sonra romatoloji alanındaki en büyük gelişmedir. Bu bölümde, günümüzde kullanılan anti-TNF ilaçların yapısal özellikleri, romatolojik hastalıkların tedavisindeki etkinlik ve güvenilirlikleri, kullanımları sırasında dikkat edilmesi gereken konular özetlenecektir.


Anahtar Kelimeler:

Adalimumab, Etanersept, Golimumab, İnfliksimab, Sertolizumab Pegol, Tümör nekrozis faktör