ISBN 978-605-81727-0-8

Spondiloartropatilerin Sınıflandırılması ve Epidemiyolojisi