ISBN 978-605-81727-0-8

Osteomalazi ve Raşitizm


Ayşen Akıncı 1, Gamze Kılıç 2

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Ankara
2Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Afyonkarahisar


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Osteomalazi ve raşitizm, yeni oluşan osteoid matriksin mineralizasyonunda bozukluk ile karakterize metabolik bir kemik hastalığıdır. Osteomalazide klinik bulgular raşitizme göre daha siliktir. D vitamini eksikliği ile ilişkili klinik bulgular, kas-iskelet sistemine ait olanlar veya olmayanlar olmak üzere iki grupta sınıflandırılabilir. Osteomalazi veya raşitizm gelişimine neden olan çok sayıda herediter ya da edinilmiş hastalık bulunmaktadır. Bu hastalıklar, D vitamini metabolizmasındaki bozukluklar, fosfat eksikliği ve mineralizasyon bozuklukları olarak üç ana başlık altında sınıflandırılabilir. Klinik bulgulara göre osteomalazi ya da raşitizm düşünülen bir hastada tanının laboratuvar ve radyolojik bulgulara göre doğrulanması gerekmektedir. Osteomalazi ve raşitizm tedavisi altta yatan etiyolojiye ve hastanın D vitamini ve fosfat eksikliğinin derecesine göre planlanmalıdır. Tedavide temel amaç D vitamini eksikliği, hipofosfatemi ve hipokalseminin düzeltilerek klinik, laboratuvar ve radyolojik bulguların iyileşmesini sağlamaktır.


Anahtar Kelimeler:

Osteomalazi, Raşitizm, Metabolik kemik hastalıkları