ISBN 978-605-81727-0-8

Osteoporozdan Korunma ve Tedavi Yöntemleri

Yayın Tarihi : 15 Kasım, 2019

A. Simin Hepgüler 1, Derya Zerrin Gökay 2

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, İzmir
2Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Serbest Hekim, Mersin


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Osteoporoz, düşük kemik kütlesi, kemik dokusunun mikromimari yapısında bozulma, kemik kırılganlığında ve kırık riskinde artışla karakterize yaygın kemik hastalığıdır. İskeletteki değişiklikler yaşam boyu sürer. Kemiğin sağlam olabilmesi için öncelikle maksimum doruk kemik kütlesinin elde edilmesi, daha sonra erişkin dönemde kemik kütlesinin devam ettirilmesi ve ileri yaşlarda da kemik kaybının azaltılması gereklidir. Bu amaçlara ulaşabilmek için öncelikle kemiği koruma yöntemlerinin bilinmesi gereklidir. Eğer bu şekilde başarıya ulaşılamazsa ve osteoporoz gelişmişse de çeşitli nonfarmakolojik ve farmakolojik yöntemlerle tedavi edilir. Bu bölümde, osteoporozdan korunma, osteoporoz tedavisi, glukokortikoid osteoporozu ve tedavisi anlatılacaktır.


Anahtar Kelimeler:

Osteoporoz, Korunma, Tedavi