ISBN 978-605-81727-0-8

Küçük Çaplı Damar Vaskülitleri (Wegener, Churg-Strauss ve diğerleri)

Yayın Tarihi : 12 Temmuz, 2019

Ece Kaptanoğlu 1, Özlem Şahin 2

1Başkent Üniversitesi İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi Romatoloji Bölümü, İzmir
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Sivas


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Vaskülit damar duvarının inflamasyonudur. Bu inflamasyon sonucunda damar duvarının bütünlüğünün bozulması ile kanama olabilir ya da tromboz gelişebilir ve ilgili organın kan akımının bozulmasına bağlı olarak organda disfonksiyon meydana gelebilir. Vaskülitlerin sınıflandırılması ve isimlendirilmeleri konuları üzerinde uzun yıllardır çalışılmaktadır ve hâlen en çok kullanılan, tutulan damarların büyüklüğüne göre yapılan isimlendirmedir. Küçük damar vaskülitleri, intraparankimal arterler, arteriyoller, venüller ve kapillerler gibi arterlerden daha küçük damarları tutan vaskülitler olarak tanımlanmıştır. Bunlar antinötrofil sitoplazmik antikor (ANCA) ilişkili vaskülitler (granülomatöz polianjit (GPA), Mikroskobik polianjit (MPA), eozinofilik granülomatöz polianjit (EGPA)) ve immün kompleks küçük damar vaskülitleri (immünglobulin-A vasküliti, kriyoglobulinemik vaskülit, hipokomplemantemik ürtikeryal vaskülit, antiglomerülerbazal membran hastalığı) olarak sayılabilir. Daha önce mortalite oranı oldukça yüksek olan bu hastalıklarda günümüzde erken tanı ve tedavi ile daha iyi sonuçlara ulaşılmaktadır. Bu bölümde bu hastalıkların tanımları, sınıflama kriterleri, tarihçeleri, etiyopatogenezi, klinik özellikleri, ayırıcı tanıları, güncel tedavileri ve izlemleri üzerinde durulmuştur.


Anahtar Kelimeler:

Küçük damar vaskülitleri, ANCA ilişkili vaskülitler, İmmün kompleks küçük damar vaskülitleri