ISBN 978-605-81727-0-8

Küçük Çaplı Damar Vaskülitleri (Wegener, Churg-Strauss ve diğerleri)