ISBN 978-605-81727-0-8

Romatoid Artrit Epidemiyolojisi, Sınıflaması ve Klinik Özellikleri