ISBN 978-605-81727-0-8

Romatoid Artrit Epidemiyolojisi, Sınıflaması ve Klinik Özellikleri

Yayın Tarihi : 04 Nisan, 2019

Derya Buğdaycı 1, Nurdan Paker 1

1İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Romatoid artrit, özellikle el eklemlerini tutan ve sistemik bulguları da olabilen çoğunlukla poliartiküler başlangıçlı kronik inflamatuar bir artrit tablosu olarak tanımlanır. İnflamatuar artritler içinde en sık görülendir. Sigara, antisitrüline (sitrüllenmiş) protein antikorları, genetik yatkınlık özellikle kadınlarda hastalık riskini artırır. Erken tanı konulması, hastalığın erken evrede tedavi edilmesini ve sakatlıkların önlenmesini sağlar. Bu amaçla hastalığın sınıflamasında 2010 yılında yeni kriterler getirilmiştir. Klinikte el eklemleri önemlidir, fakat diğer sinoviyal eklemler ve sinoviya içeren tendonlar, bursalar da değerlendirilmelidir. Küçük eklemlerin yanı sıra kalça,diz, omuz gibi büyük eklemler de tutulur. Erken ve yerleşmiş romatoid artritli hastalar farklı özellikler gösterir. Erken dönemde eklemlerde artrit, yerleşmiş hastalıkta deformiteler, sakatlıklar, organ tutulumları, ortopedik cerrahi girişimler ve rehabilitasyon yaklaşımları ön plandadır. Hastalar, eşlik eden hastalıklar ve komplikasyonlar açısından değerlendirilmelidir.


Anahtar Kelimeler:

Artrit, Epidemiyoloji, Romatoid artrit