ISBN 978-605-81727-0-8

Romatolojik Hastalıklarda Serolojik Testler (Otoantikorlar)