ISBN 978-605-81727-0-8

Romatizmal Hastalıklarda Manyetik Rezonans Görüntüleme

Yayın Tarihi : 15 Ağustos, 2019

Gülden Şahin 1, Zehra Akkaya 1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Ankara


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) günümüzde, yüksek yumuşak doku çözünürlüğü ile eklem, tendon, entez bölgelerinin inflamasyonu ve kemik iliğini değerlendirmede bilinen en iyi, noninvaziv, gözlemci- bağımsız modalitedir. Romatolojik hastalık düşünülen olgularda başlıca MRG endikasyonları arasında inflamasyonun erken tanısı, klinik olarak aktif değişiklikler ve inflamasyon sonrası yapısal lezyonların tespiti, hastalık seyrinin takibi, komplikasyonların tanınması sayılabilir. MRG ile periferal eklemlerde efüzyon, sinovit, kemik iliği ödemi ile karakterize aktif inflamasyon bulguları yanı sıra eklem yüzey hasarı ve kortikal kemik erozyonları gibi yapısal lezyonlar tanınabilir, sakroiliak eklemlerde yapısal ve inflamatuar lezyonlar saptabilir, vertebral eklemlerin inflamatuar ve postinflamatuar lezyonları gösterilebilir ve tenosinovit, entezit tespit edilebilir. Son yıllarda belirli inflamatuar artritlerde MRG bulgularının tanı kriterleri arasına girmesi, bu modalitenin günlük pratikte oldukça önem kazanmasına ve daha yaygın olarak kullanım bulmasına neden olmuştur. Ayrıca aktif inflamasyon ve kronik eklem hasarının değerlendirilebilmesinde kalitatif, semikantitatif ve kantitatif ölçümlere olanak tanıması sayesinde tedavi yanıtını değerlendirme konusunda da giderek öne çıkmaktadır. MRG’nin kısıtlılıkları arasında uzun inceleme süreleri, kısıtlı inceleme sahası genişliği (Normalde tek incelemede tek bir eklem veya eklem grubu değerlendirilebilir.), nispeten yüksek maliyeti, tanısal özgüllüğü artırmak için kontrast gerekliliği, bazı olgularda kontrendike olması sayılabilir.


Anahtar Kelimeler:

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), Osteoartrit, Romatoid artrit, Spondiloartrit