ISBN 978-605-81727-0-8

Sistemik Lupus Eritematozusta Laboratuar ve Klinik Değerlendirme

Yayın Tarihi : 26 Aralık, 2018

Zafer Günendi 1

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Ankara


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Sistemik lupus eritematozus; çeşitli klinik ve laboratuvar bulgularla seyreden, inflamatuar, multisistemik bir hastalıktır. Oldukça heterojen bulgulara neden olduğu için dikkatli bir değerlendirme gerektirmektedir. Laboratuvar değerlendirmesinden önce hastanın sorgulanması ve tam bir fizik muayene büyük önem taşımaktadır. Hastalığın klinik değerlendirmesinde tüm sistemler taranmalıdır. Klinik özellik hastalık aktivasyonuna bağlı olabileceği gibi, hastalığın oluşturduğu kronik hasara, enfeksiyon gibi bir komplikasyona ya da diğer komorbid bir hastalığa bağlı olabilir. Bu durumların ayrılması önemlidir. Otoimmün bir hastalık olan sistemik lupus eritematozus antinükleer antikor pozitifliği gibi çeşitli immünolojik laboratuvar bulgulara neden olmakta, ayrıca hastalığın sistemik tutulumları hematolojik ve biyokimyasal laboratuvar testlerinde bulgu verebilmektedir. Bu testler, hastanın öykü ve klinik bulguları ışığında yorumlanmalıdır.


Anahtar Kelimeler:

Sistemik lupus eritematozus, Klinik değerlendirme, Laboratuvar değerlendirme