ISBN 978-605-81727-0-8

Psödogut ve Diğer Kristal Artropatiler

Yayın Tarihi : 05 Eylül, 2019

Şule Şahin Onat 1

1Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Kristal artritlerden en sık gördüğümüz gut dışında kalsiyum pirofosfat depolanma hastalığı, basic kalsiyum fosfat ve uzun süreli diyaliz tedavisi alan kronik inflamatuar bağırsak hastalığı olanlarda görülen sekonder okzalat artriti olan octa kalsiyum fosfat depolanması diğer gördüğümüz kristal artritleri oluşturmaktadır. Kalsiyum pirofosfat depolanma hastalığı, artiküler dokularda veya çevresinde kalsiyum pirofosfat kristallerinin depolanması ile oluşan bir grup hastalığı tanımlamak için kullanılan bir şemsiye tanımdır. Çünkü klinik olarak asemptomatik kondrokalsinozisten akut kalsiyum pirofosfat kristal artriti, kronik kalsiyum pirofosfat kristal inflamatuar artriti ve osteoartrit ile birlikte olan kalsiyum pirofosfat depolanma hastalığına kadar uzanan yelpazedeki tabloları içermektedir. Bu bölümde, kalsiyum pirofosfat depolanma hastalığının patofizyolojisinden, risk faktörlerinden, klinik özelliklerinden, tanı yöntemlerinden, ayırıcı tanı ve tedavisinden bahsedilecektir. Yine basic kalsiyum fosfat artritinin kliniği, tanı ve ayırıcı tanısına yer verilmiştir.


Anahtar Kelimeler:

Psödogut, Kalsiyum pirofosfat artriti, Kristal artrit