ISBN 978-605-81727-0-8

Romatizmal Hastalıklarda Hasta Eğitimi

Yayın Tarihi : 05 Eylül, 2018

Fatma Gül Yurdakul 1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Son yıllarda, romatizmal hastalıkların tedavi sürecinde hekimler, diğer sağlık çalışanları ve hastalar daha işbirlikçi bir yaklaşım içinde olmaya başlamışlardır. Hastalar, hastalıklarını yönetmekte ve kendi sağlık bakımlarında daha aktif rol almaktadırlar.

Hasta eğitimi tanımı; bilgilendirme, danışma ve davranışsal tedavi tekniklerini içeren planlı bir öğrenim deneyimini anlatır. Hastanın bilinç düzeyini artırır, fonksiyon ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlar. Hasta eğitiminde; hastanın sağlık hizmetine katılımı, ulaşabileceği hizmetler ve bu hizmetleri nasıl kullanacağı konusunda bilgilendirme yapılır. Hastanın sağlık hizmetine aktif katılımı; ilaç tedavisine, egzersizlere, ortez ve yardımcı cihaz kullanımına uyumunu artırır.

Günlük yaşamda ideal fonksiyonu teşvik edecek aktivitelerin yapılması ve uygun çevre düzenlemesi ile birlikte yardımcı cihaz kullanımı hastanın yeterli fonksiyonu ve yaşam kalitesini sürdürmesinde önemli iki basamaktır.

Hasta eğitimi uluslararası tedavi kılavuzlarına da girmiştir. Avrupa Romatizma Birliği, inflamatuar artritli hastalarda hasta eğitimi önerilerini oluşturmak, kanıta dayalı hasta eğitimini sağlamak ve uzmanların eğitim ihtiyaçlarını belirleyebilmek amacıyla çalışmalar yapmıştır. 2015 yılında, inflamatuar artritli hastalarda hasta eğitimi için Avrupa Romatizma Birliği önerileri yayımlanmıştır.

Sonuç olarak; hasta eğitimi tüm kişiler için standart bakımın ayrılmaz bir parçası olarak sağlanmalıdır ve her ülke kendi içinde gerekli konuları değerlendirerek hastaya uygun desteği vermelidir.


 


Anahtar Kelimeler:

Artrit, Mutlidisipliner yaklaşım