ISBN 978-605-81727-0-8

Doğal ve Kazanılmış İmmünite

Yayın Tarihi : 03 Ekim, 2019

Resul Karakuş 1

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji AD


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Bağışık olma ya da bağışık kılma anlamında kullanılan “immünite” kavramı, gerek düşünce gerekse uygulama olarak çok eskilere dayanmaktadır. Modern bilim döneminin önemli bir dilimine immünoloji ve ilişkili kavramları, uygulamaları damga vurmuştur. İmmünite, çok genel anlamda doğal ve kazanılmış immünite olmak üzere kategorize edilerek incelenir. Doğal immünite insan için fizyolojik bariyerlerden kimyasal bazı mediyatörlere kadar geniş bir alanda incelenmektedir. Hücresel ve çözünür komponentleri bulunan doğal immünite, gerekli ve yeterli uyaranların eşlik ettiği durumlarda kazanılmış immüniteyi tetikler. Kazanılmış immünite humoral ve hücresel alanlar olarak kategorize edilmekle birlikte, bu iki alan genellikle karşılıklı etkileşim içindedir. Humoral immünitenin temel hücreleri B-lenfositler, hücresel immünitenin ise T lenfositlerdir. Antikorlar humoral immünitenin efektör molekülleridir. Hücresel immünite ise efektör fonksiyonunu hücresel düzlemde gerçekleştirir; mikroorganizmaların enfekte ettiği hücreler doğrudan hedef alınarak ortadan kaldırılır veya fagosite edilmiş yapının daha etkin ortadan kaldırılması için ilgili fagositik hücre uyarılır. Bu bölümde, doğal ve kazanılmış immünite genel hatları içinde anlatılmıştır. Doğal immünitenin çeşitli unsurları ve bunların işlevlerinin ardından, kazanılmış immüniteye evrilen immün yanıt bileşenleri incelenmiş ve kazanılmış immünitenin yapısal bazı özellikleri üzerinde durulmuştur


Anahtar Kelimeler:

Doğal immünite, Adaptif immünite, Patern tanıma reseptörleri, Hücresel immünite, Humoral immünite