ISBN 978-605-81727-0-8

Romatizmal Hastalıklarda İnflamasyon

Yayın Tarihi : 22 Kasım, 2019

Ü. Seçil Demirdal 1

1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, İzmir


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Doku hasarına karşı vücudun verdiği fizyolojik yanıt “inflamasyon” olarak adlandırılır. İnflamasyon, immün ve vasküler sistemleri içeren oldukça karmaşık ama koruyucu bir yanıttır. İnflamasyonun amacı doku hasarının nedenini ortadan kaldırmak, apoptotik artıkları uzaklaştırmak ve doku tamir sürecini başlatmaktır. İnflamasyon, immün sistemin bir parçasıdır ve hasara karşı optimal iyileşmenin sağlanmasını destekler. Nötrofil, makrofaj, lenfosit ve mast hücreleri gibi inflamatuar hücreler diğer hücrelerle etkileşir; sitokin, kemokin, büyüme faktörleri gibi sayısız mediyatörler salgılanır. Bu komplike ağ iyileşmeyi düzenler ve hızlandırır. Bu ağda meydana gelen sorunlar inflamasyonun kronikleşmesine ve kronik romatizmal hastalıkların gelişmesine neden olur. Günümüzde, bu ağ içerisinde yer alan tüm yapılar ya da inflamatuar yanıtta yer alan tüm moleküller romatizmal hastalıkların tedavisinde potansiyel terapötik değer taşır.


Anahtar Kelimeler:

Romatizmal hastalıklar, İnflamasyon, İnflamasyon mediyatörleri