ISBN 978-605-81727-0-8

Non Anti-TNF Biyolojik Ajanlar

Yayın Tarihi : 20 Ağustos, 2019

Feride Göğüş 1

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD, Ankara


Özet Tam Metin PDF

Özet:

İnflamatuar romatizmal hastalıkların tedavisinde uzun yıllardan beri kullanılan hastalık modifiye edici ilaçlar çok çeşitli antiinflamatuar etkilere sahiptir. Buna karşılık biyolojikler, endojen sitokinleri veya kostimülatör proteinleri hedef alan ve biyoteknolojik olarak üretilen çeşitli antikorlar ile immün yanıtın belli bir bileşenini hedef alır. Bu çok özelleştirilmiş antikorlar kimerik (insan kaynaklı Fc bölgesi-fare kaynaklı Fab bölgeleri) veya tamamen insan kaynaklı olabilir. Hâlen kullanılan hastalık modifiye edici ilaçlara göre etkilerinin çok daha kısa sürede ortaya çıkması, belirgin klinik ve radyolojik iyileşmeye yol açmaları ile biyolojik ajanlar inflamatuar romatizmal hastalıkların tedavisinde devrim niteliğinde değişim oluşturmuştur. Biyolojik ajanların isimlendirilmesi yapıları hakkında da fikir verir:

-sept: Bir ligandın reseptöre bağlanmasını engeller (abatasept, rilonasept)

-ksimab: Kimerik monoklonal antikor (rituksimab)

-zumab: İnsanlaştırılmış monoklonal antikor (tosilizumab)

-mumab: Tamamen insan monoklonal antikor (belimumab, ustekinumab)

-ra: Reseptör antagonisti (anakinra)

Sitokin, T ve B hücre fonksiyonlarını baskılayıcı çok sayıda biyolojik ajan geliştirilmeye devam edilmektedir.


Anahtar Kelimeler:

Anakinra, Tosilizumab, Ustekinumab, Rituksimab, Belimumab