ISBN 978-605-81727-0-8

Orta Çaplı Damar Vaskülitleri (Kawasaki)

Yayın Tarihi : 09 Ocak, 2020

Kevser Gök 1

1Ankara Şehir Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Ankara


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Kawasaki hastalığı, çocukluk çağında ortaya çıkan, tipik olarak ateş ve akut inflamasyon belirtileri olan, genellikle tedavisiz ve kendi kendini sınırlayan bir durumdur. Kawasaki insidansı, Doğu Asya'da yaşayan veya Asya kökenli çocuklarda daha fazladır. Diğer risk faktörleri arasında altı ay ile beş yaş arası yaş, erkek cinsiyet ve aile öyküsü bulunur. Kawasaki hastalığının etiyolojisi net olarak bilinmemektedir. Kawasaki ve enfeksiyöz durumlar arasındaki benzerlikler, hastalığın bulaşıcı bir ajandan kaynaklanabileceğini düşündürmektedir. Asya ve Asya kökenli popülasyonlarda ve aile içerisinde görülme sıklığının artması, bu hastalığın patogenezine genetik faktörlerin de katkıda bulunduğunu göstermektedir. Bir dizi gen polimorfizmi, Kawasaki'ye duyarlılığın artmasıyla ilişkili bulunmuştur. Kawasaki hastalığının, genetik açıdan duyarlı kişilerde kesin tanımlanmamış enfeksiyöz ve/ veya çevresel antijenlere karşı anormal bir bağışıklık yanıtından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ateş, bilateral noneksüdatif konjonktivit, dudaklarda ve oral mukozada eritem, döküntü, servikal lenfadenopati ile birlikte kendini gösteren sistemik inflamasyonla karakterizedir. Bu bulgular çoğu zaman aynı anda görülmeyebilir. Bu nedenle, tekrarlayan ateş ve mukokutanöz inflamasyon belirtileri olan çocuklarda akla gelmelidir. Çocukluktaki en yaygın enfeksiyöz hastalıkları ile karışır. Kawasaki hastalığının tedavisinde, tek doz intravenöz immünglobulin ve beraberinde asetilsalisilik asit önerilmektedir. İntravenöz immünglobulin direnci bulunan çocuklarda, tedaviye kortikosteroid eklenmesi önerilmektedir.


Anahtar Kelimeler:

Kawasaki hastalığı, Mukokütanöz lenf nodu sendromu, Koroner arter anevrizması, Pediatrik vaskülit