ISBN 978-605-81727-0-8

Romatoid Artritin Farmakolojik Tedavisi

Yayın Tarihi : 18 Haziran, 2019

İsmihan Sunar 1, Şebnem Ataman 1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD, Ankara


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Romatoid artrit tedavisinde amaç sinoviti kontrol altına almak, ağrıyı azaltmak, eklem hasarını önlemek ve bireyin yaşam kalitesini artırmak olmalıdır. Amerikan Romatizma Derneği/Avrupa Romatizma Birliği 2010 Romatoid Artrit Klasifikasyon Kriterleri, erken tanıya ve dolayısıyla “fırsat penceresi” döneminde hastaların yakalanmasına olanak sağlamaktadır. Tedavinin asıl amacı, remisyon veya düşük hastalık aktivitesinin elde edilmesidir. Bu bağlamda sıkı kontrol (tight control) ve hedefe yönelik tedavi (treat to target) stratejileri benimsenmiştir. Hasar ve dizabiliteyi engellemek için erken agresif tedavi önemlidir. Kötü prognostik faktörlere sahip hastalarda sinovitin mümkün olduğunca agresif ve erken süpresyonu gerekir. “Step-up” kombinasyon stratejileri, en çok çalışılmış ve klinikte en sık kullanılan yaklaşımdır. Sistemik glukokortikoidler ve nonsteroidal antiinflamatuar ajanlar, semptomların kontrolü için komorbiditeleri de dikkate alarak en uygun doz ve sürede kullanılmalıdır. Amerikan Romatizma Derneği ve Avrupa Romatizma Birliği, romatoid artrit tedavisinde klinisyenlere yol göstermek ve romatoid artrit hastalarının bakımının standardizasyonunu sağlamak amacıyla aralıklı olarak kanıta dayalı tedavi önerileri yayımlamaktadır. Bu bölümde, mevcut farmakolojik tedavi seçenekleri ve terapötik yaklaşımlar tartışılmıştır


Anahtar Kelimeler:

Romatoid artrit, Tedavi, DMARD, bDMARD, RA