ISBN 978-605-81727-0-8

Miyofasial Ağrı Sendromları ve Bağ Dokusu Romatizmaları

Yayın Tarihi : 05 Eylül, 2018

Filiz Acar Sivas 1

1SBÜ Ankara Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Kas-iskelet ağrısı ile başvuran olgularda dikkatli anamnez, iyi bir fizik muayene ve gerekli yardımcı tanısal testlerin kullanılması ile doğru tanı konulursa tedavi yüz güldürücüdür. İyi tedavi edilmedikleri takdirde kronik ağrı nedenleri arasında yer alabilecekleri gibi, tedavileri de zorlaşır.Terminolojideki karışıklıklar ise kesin tanının konulmasında zorluklara yol açmaktadır. Kas-iskelet ağrısı ile başvuran hastalarda, ağrı bölgesel ya da yaygın olabilir. Yaygın ağrıya yol açan sebepler arasında en sık görülenler fibromiyalji, miyofasiyal ağrı ve kronik yorgunluk sendromları ile polimiyalji romatikadır. Ayrıca inflamatuar ve kristal artropatiler, diabetes mellitus, östrojen eksikliği, D vitamini eksikliği gibi sistemik sorunlar; glukokortikoidler, anabolik steroidler ve florokinolon grubu antibiyotikler gibi ilaç kullanımının yanı sıra stres ve ağır antrenman da yaygın kas-iskelet sorunlarına yol açabilmektedir. Bölgesel kas-iskelet ağrı sendromları için açık, net ve uluslararası kabul edilmiş tanım ve sınıflama kriterlerine ihtiyaç vardır. Bölgesel kas-iskelet ağrı sendromları; direkt olarak eklem, kemik ya da kartilajdan kaynaklanmayan tendon, ligament, bursa, eklem kapsülü, fasiya ve kas gibi yumuşak dokuların lezyonlarını kapsar. Bu grupta başlıca tendinitler, kapsülitler, bursitler, tenosinovitler, entesopatiler ve fasiitler yer almaktadır. Bu bölümde, kas-iskelet sisteminde bölgesel ve yaygın ağrıya neden olan “bölgesel bağ doku hastalıkları ve miyofasiyal ağrı sendromu” gözden geçirilmiştir.


Anahtar Kelimeler:

Tendinit, Bursit, Kapsülit, Entesopati, Miyofasiyal ağrı sendromu