ISBN 978-605-81727-0-8

Andiferansiye Spondiloartritler ve HLA-B27 İlişkili Üveit

Yayın Tarihi : 31 Ocak, 2019

Ahmet Özgül 1,2

1Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD
2Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Kıbrıs


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Spondiloartrit; ortak genetik, epidemiyolojik, radyolojik, klinik bulgu ve belirtileri içeren hastalıkları kapsayan şemsiye bir deyimdir. İnflamatuar bel ağrısı, periferal sinovit, sakroiliak inflamasyon ile birlikte, deri-muköz membran tutulumu, üveit gibi birçok komponenti barındırabilir. Karakteristik lezyonu entezit olup, prototipi ankilozan spondilittir. Ayrıca inflamatuar barsak hastalığı ve psöriyazis ilişkili tipler ile reaktif artrit bu gruba girer.

Kendi başlarına ele alındıklarında bir kısmı birbiri ile ilişkisiz görünebilen bu hastalıkların kendilerine özgü tanımlanmış klinik tutulumları, genel olarak belirlenmiş tanı kriterleri vardır. Tam ortaya çıkması için genellikle uzun zaman geçen bu klinik tabloların ileri değişikliklere yol açmadan tedavisi için erken dönemde yakalanabilmeleri gereklidir. Ancak, erken dönemde sıklıkla kriterlere tam uyum sağlanamayabilmekte veya hastalıklar düşük derecede devam etmekte, bazen de remisyona girebilmektedir.

Hem etiyolojik hem laboratuvar ve hem de klinik olarak bu hastalıklar gibi tanımlanmış sınırlar içinde olmayan, ancak gerek klinik ve gerekse genetik-laboratuvar olarak spondiloartrit grubunda bulunan klinik tablolar için andiferansiye spondiloartrit tanımı kullanılmaktadır.

Üveit; ankilozan spondilit, reaktif artrit-Reiter sendromu, juvenil kronik artrit, inflamatuar barsak hastalığı, Behçet hastalığı, Lyme hastalığı gibi birçok romatolojik hastalık ile birlikte görülür. Üveitlerin bir kısmı spondiloartritler ile aynı genetik zeminden kaynaklanır ve tutulum şekli, ankilozan spondilitte sıklıkla görülen ön üvea tutulumu şeklindedir. Diğer spondiloartrit grubu hastalıklar ile birlikte değişik karakterde üveit tabloları da görülebilir.


Anahtar Kelimeler:

Andiferansiye spondiloartrit, HLA-B27 ilişkili üveit, Sakroileit, Ankilozan spondilit